Metronet
Úvod | Služby | Produkty | Nabídka PC | Kontakt

Produkty

LISCALE
Metronet

LISCALE

LISCALE je webová aplikace pro měření klíčových kompetencí, speciálně připravená pro přehledné zpracování „klíčových kompetencí žáků devátých tříd základních škol“.

Tato aplikace je vytvořena i jako výuková pomůcka pro tvorbu libovolných sociologických dotazníků typu Likertova škála v předmětech výuky. Efektivně tak může doplnit současný trend výukových pomůcek ve školství.

Aplikace LISCALE je vhodná k doložení klíčových kompetencí žáků základních škol ČŠI - České Školní Inspekci .

Již připravené dotazníky nebo soubory otázek lze snadno kopírovat a dále modifikovat, což přináší snadnější přípravu a rychlejší zavedení do výuky.

Zvolili jsme webovou aplikaci z následujících důvodů:

Více o aplikaci LISCALE se dozvíte na stránkách produktu

Metronet

METRONET je software, nebo spíš celý systém pro řízení provozu rozlehlých sítí připojených k Internetu. Je určen pro malé a střední poskytovatele připojení k Internetu (ISP). Umožňuje sledovat a řídit provoz v celé síti, monitorovat jednotlivé přístupové body sítě a testovat kvalitu spojů. Dále v sobě zahrnuje evidenci připojených zákazníků, jim poskytovaných služeb, umí za tyto služby automaticky vystavovat faktury a sledovat platby od zákazníků. METRONET není vázán na konkrétní sítovou technologii, nicméně podpora WiFi sítí je zřejmá. Celý systém je v rámci implementace přizpůsoben individuálním požadavkům uživatele.

PDF

METRONET si ovšem můžete i vyzkoušet. Pro přístup do plně funkční verze metronetu stiskněte ikonku "demo".

demo
© LIXIS s.r.o. 2007-2014 <info@lixis.cz> DEPOZITum prostor , Měření klíčových kompetencí